پارامتر های صحیح انتخاب آنتن تلویزیون

آنتن تلویزیون

 

برخی از عوامل تعيين کننده در انتخاب سیستم آنتن مرکزی :

• فاصله از فرستنده ( فرستنده های تلويزيونی جهت پوشش شبکه ها در هر منطقه)

• تعداد ايستگاه فرستنده و فرکانس کاری آنها (برای هر فرستنده)

• قدرت فرستنده ها

• موانع بین ارسال و دريافت آنتن

• تأثیر تداخل سيگنال های ناخواسته بلاخص از ديگر فرستنده ها

نکته : فاصله از فرستنده، ويژگی اصلی و مهمی است که بايد هنگام انتخاب آنتن در نظر گرفته شود، برای فواصل (مسافت های) طولانی آنتن با بهره (گين) بالاتر از اطمينان بیشتری برخوردار است.

تماس با ما

اصفهان، خيابان بزرگمهر، چهار راه هشت بهشت

كوچه شهيد معيني، ساختمان صدرا، واحد 6

تلفن: 32656367-031

فكس: 32654381-031

ايميل: Info @ hutef . ir

مقالات تکنولوژی