آنتن چیست و چه کاربردی دارد

 

آنتن چیست

آنتن یک تجهیز مخابراتی است که به صورت گیرنده، فرستنده یا هر دو عمل می نماید و وظیفه آن تبدیل سیگنال الکتریکی به امواج‌ الکترومغناطیسی در حالت فرستندگی و تبدیل امواج‌ الکترومغناطیسی به سیگنال الکتریکی در حالت گیرندگی می باشد.
آنتن‌های گیرنده که در سیستم آنتن مرکزی مورد استفاده قرار می گیرند، ساختارهای متنوعی دارند که با توجه به کاربرد، محل نصب، آلیاژ ساخته شده و غیره از یکدیگر متفاوت خواهند بود. هر آنتن در یک فرکانس مشخص، به تشدید درمی‌آید و به ازای آن فرکانس، ولتاژ بیشینه مشخصی را تولید می‌کند.

آنتن ها به دو دسته فعال (Active) و غیر فعال (Inactive) تقسیم می شوند. آنتن های غیرفعال به منبع تغذیه نیاز ندارند و آنتن های فعال به دلیل دارا بودن المان‌های تقویت کننده سیگنال، نیاز به اتصال به منبع تغذیه دارند. در شکل دو نمونه‌ از آنتن فعال (سمت راست) و غیر فعال (سمت چپ) نشان داده شده است.

آنتن فعال و غیرفعال