آنتن VHF چییست

 

آنتن vhf

 

جهت دریافت سیگنال های باند فرکانسی (174-230 MHz) در سیستم آنتن مرکزی سنتی یا انتن های معمولی از آنتن VHF استفاده می شده است و امروزه کانال تلویزیونی بر روی این باند فرکانسی موجود نمی باشد، در این باند فرکانسی فاصله بین هر کانال 7 MHz و مجموع کانال های موجود بر روی این باند 8 عدد می باشد.

باند فرکانسی موجود در سیستم های نوین تلویزیونی UHF بوده که در رابطه با آن در مقاله مربوطه توضیحاتی ارائه شده است که از طریق لینک پایین همین صفحه یا صفحه اصلی مقالات آموزشی آنتن مرکزی، در دسترس خواهد بود.

 

مقالات مرتبط :

- آنتن یاگی چیست ؟

- آنتن UHF چیست ؟