تفاوت بین آمپلی فایر و تقویت کننده در چیست

تقویت کننده آنتن مرکزی

در واقع واژه آمپلی فایر و  تقویت کننده که در سیستم آنتن مرکزی به منظور افزایش سطح سیگنال دریافتی (Gain) از منابع دریافت سیگنال ( آنتنمدولاتور و ... ) مورد استفاده قرار می گیرند، هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند، واژه آمپلی فایر اصطلاح ترجمه نشده و مستقیم عبارت انگلیسی Amplifire می باشد که به معنای تشدید و تقویت سیگنال خواهد بود، واژه تقویت کننده نیز به همان معنا بوده اما به زبان فارسی ترجمه شده و مورد استفاده قرار می گیرد.