تفاوت بین تقویت کننده واید باند و مولتی باند در چیست ?

تقویت کننده آنتن مرکزی

در سیستم آنتن مرکزی تقویت کننده مولتی باند ( چند کاناله ) به تقویت کننده ای گفته می شود که سیگنال های دریافتی را از چندین باند فرکانسی دریافت کرده و تقویت می کند، برای مثال این تقویت کننده ها به صورت  چند ورودی باندهای فرکانسی UHF،VHF،FMو... را دریافت و تقویت می کنند، در گذشته برخی از شبکه های تلویزیونی مانند شبکه یک و دو بر روی باند VHF و سیگنال بقیه شبکه ها بر روی باند UHF قابل دریافت بود که تا زمان نگارش این مقاله شبکه یک ( آنالوگ ) هنوز بر روی باند VHF قابل دریافت است.

در چنین مواردی برای دریافت همه شبکه های مورد نظر می بایست از دو آنتن مجزا VHF و UHF استفاده میشد، در صورتیکه علاوه بر سیگنالهای باندهای UHF و VHF نیاز به دریافت سیگنال باند FM نیز باشد باید از آمپلی فایرهایی استفاده شود که دارای ورودی باند FM باشند.

امروزه سیگنالهای تمام شبکه های تلویزیونی در باند UHF دریافت میشوند و می توان با نصب یک آنتن UHF سیگنال تمام این شبکه ها را دریافت نمود در این حالت استفاده از آمپلی فایرهای مولتی باند تک ورودی یا خطی برای انجام این مهم کفایت می کند.


تقویت کننده واید بند به تقویت کننده ای گفته می شود که عموما در صورت نیاز در اواسط یا انتهای بستر جهت تقویت سیگنال دریافتی استفاده میگردد. برای مثال در اواسط بستر سیگنال به علت طول کابل کواکسیال و عبور از اسپلیتر و تپ آف های متعدد دارای افت کیفیت می شود و برای رساندن سیگنال به سایر قسمت های ساختمان نیاز به تقویت شدن تا حد مشخصی دارد که در اینجا از تقویت کننده واید بند یا تقویت کننده خطی (لاین ) استفاده می کنیم.

 

نتیجه گیری :

- آمپلی فایر مولتی بند در ابتدای خط جهت دریافت چندین باند فرکانسی مورد استفاده قرار میگیرد.
- آمپلی فایر واید بند در انتهای خط جهت تقویت سیگنال بستر کواکسیال مورد استفاده قرار میگیرد.

__________________________________________________________

در مقالات بعد میخوانیم :

- تقویت کننده هوشمند چیست و چه کاری انجام می دهد ؟

- محل استفاده از تقویت کننده خطی ( Line Amp ) در کجاست ؟

- آیا استفاده از دو تقویت کننده پشت سر هم امکان پذیر است ؟