تقویت کننده آنتن مرکزی چیست ؟

تقویت کننده آنتن مرکزی

تقویت کننده در سیستم آنتن مرکزی به منظور افزایش سطح سیگنال دریافتی از منابع دریافت سیگنال ( آنتنمدولاتور و ... ) مورد استفاده قرار می گیرد که این افزایش باید بر اساس محاسبات، بیشتر از میزان افت سیگنال در واحد توزیع باشد.در انتخاب تقویت کننده باید به موارد زیر توجه داشت :

• بهره تقویت کننده ( Gain )

• شاخص نویز ( noise figure )

• توان خروجی ( Output Level )

• تعداد ورودی ( Inputs )

 

در صورت تمایل، توضیح درباره هریک از این عوامل را در مقالات مرتبط که در آینده اضافه خواهند شد مطالعه فرمایید.