توزیع کننده آنتن مرکزی چیست و چه کاربری دارد ؟

splitter tapoff

توزیع کننده یا تقسیم کننده ( اسپلیتر ) در سیستم آنتن مرکزی به دو دسته  توزیع کننده عبوری (tap-off) و توزیع کننده انشعابی (Splitter) تقسیم می شود، که سیگنال ورودی را بین چند گیرنده توزیع می کند.


توزیع کننده عبوری (تپ آف)

- توزیع کننده عبوری علاوه بر اینکه یک یا چند انشعاب خروجی برای گیرنده ها ارائه می کند، قابلیت عبور سیگنال به سمت تقسیم کننده بعدی را دارند که اصطلاحا به مسیر عبور Pass through گفته می شود. تقسیم کننده عبوری با کاهش قدرت سیگنال موجود در بستر کابل، این امکان را فراهم می نمایند که بتوان روی همه خروجی های آنتن مرکزی، سطح سیگنال یکسانی را دریافت نمود که نحوه انجام این عمل در قسمت طراحی سیستم آنتن مرکزی به شرح توضیح داده خواهد شد.

تقسیم کننده های عبوری از نظر تعداد خروجی شامل انواع مختلفی هستند که تقسیم کننده یک راهه، دو راهه، چهار راهه، شش راهه و هشت راهه را شامل می شوند. در این تقسیم کننده ها یک مسیر ورودی، یک مسیر عبوری (با میزان افت مشخص برای هر تجهیز) و یک یا تعدادی خروجی برای دریافت کننده ها وجود دارد.


توزیع کننده انشعابی (اسپلیتر) :

- توزیع کننده های انشعابی نیز همانند توزیع کننده های عبوری دارای انواع مختلفی هستند که شامل یک ورودی و چند خروجی (دو، سه، چهار، شش و هشت راهه) برای دریافت کننده ها می باشند. از تقسیم کننده انشعابی و عبوری می توان در ابتدا، میانه یا انتهای مسیر بنا به نیاز و نوع طراحی استفاده کرد، مثلا در طرح درختی معمولا در ابتدا و میانه مسیر از توزیع کننده عبوری و در انتهای مسیر از توزیع کننده انشعابی استفاده می شود و در طرح ستاره، معمولا در ابتدای مسیر از تقسیم کننده انشعابی استفاده می شود. انواع طرح و شکل طرح درختی در برج ها، ساختمان های بلند مرتبه و ساختمان های وسیع کم ارتفاع با تعداد اتاق های زیاد کاربرد دارد و طرح ستاره در ساختمان های کم ارتفاع استفاده می شود.


تفاوت بین اسپلیتر و تپ آف :

به صورت کلی، همانطور که در بالا عنوان شد، از تپ آف در محل های عبور در رایزر ها و مابین طبقات استفاده می شود اما از اسپلیتر ها بیشتر برای توزیع بستر در انتهای مسیر جهت هدایت خروجی به پریز ها استفاده می شود.

میزان افت سیگنال در هر دو مدل تقسیم کننده عبوری و انشعابی، توسط شرکت های سازنده مشخص می شود و می توان از جدول مشخصات هر تجهیز برای محاسبه و طراحی دیاگرام آنتن مرکزی استفاده نمود. استفاده از دو یا چند تقسیم کننده پشت سر هم مجاز است، به شرط آنکه نوع تقسیم کننده و تعداد خروجی در هر طبقه و میزان افت سیگنال برای هر خروجی کاملا بررسی و محاسبه شده باشد.

لازم به ذکر است در برج ها و ساختمان های بلند مرتبه، باید از تپ آف های متنوع با افت سیگنال مختلف بر اساس محاسبات و نیاز طرح استفاده کرد. برای مثال در بالاترین طبقات که نزدیک به آنتن و تقویت کننده می باشند، باید از تپاف با افت بیشتر (در مسیرهای انشعابی) و در طبقات پایینتر از توزیع کننده با افت کمتر (در مسیرهای انشعابی) استفاده کرد.