چگونه در قسمت های مختلف ساختمان، سیگنال هایی با یک کیفیت دریافت نماییم

با درنظر گرفتن این نکته که دریافت کننده ها نیاز دارند تا میزان یکسانی از قدرت سیگنال را دریافت نمایند بر اساس شرایط محیطی، متراژ و نوع بستر ( کابل کواکسیال ) ، افت سیگنال محاسبه شده و با استفاده از  تپ آف آنتن مرکزی و اسپلیتر آنتن مرکزی  و  استفاده از کمترین تعداد تقویت کننده آنتن مرکزی ( استفاده بی جا از تقویت کننده های اضافه باعث تقویت نویز می شود ) می توان خروجی یکسانی برای همه خروجی ها ارسال نمود.


لازم به ذکر است، انتخاب قطعات به کار رفته در سیستم با توجه به محاسبات اولیه متخصصین شرکت هاتف بدست می آید و قطعات از قبل مشخص شده نیستند به همین دلیل هیچ گونه قطعه اضافه ای برای سیستم در نظر گرفته نمی شود تا کارایی آن به حداکثر رسیده و هزینه اضافه ای نیز برای مشتری یا کارفرمایان محترم در بر نداشته باشد.