مدولاتور آنالوگ آنتن مرکزی چیست

مدولاتور آنالوگ آنتن مرکزی

جهت تبدیل سیگنال های صدا و تصویر( A/V ) استفاده از مدولاتور آنالوگ RF به مراتب کم هزینه ترین راه حل نسبت به سایرراهکارها می باشد.
مدولاتور آنتن مرکزی آنالوگ جهت تبدیل سیگنال، از دو تکنولوژی استفاده می کند :

تفاوت این دو تکنولوژی د پهنای باند فرکانسی استفاده شده توسط آنها می باشد.

مدولاتورهای سری VSB-AM علاوه بر استفاده در کاربردهای تلویزیون زمینی، به عنوان مدولاتور حرفه ای در سیستم های تلویزیون کابلی آنالوگ و سیستم های تلویزیونی هتلی کاربرد دارد. چنین مدولاتوری با استفاده از مدولاسیون VSB می تواند بدون قرار دادن فاصله بیشتردرفرکانس بین کانال ها ( 21،23،25 و ... ) عمل نماید که در این صورت امکان افزایش ظرفیت باند مورد استفاده با افزایش تعداد کانال هایی که می توان استفاده کرد را ایجاد می نماید.

نکته مهم در صورت استفاده از مدولاتورهای سری VSB، سطح خروجی کانال در خروجی مدولاتور ها می باشد. در صورتی که قدرت سیگنال خروجی کانالها مشابه هم باشد، خروجی بدست آمده ایده آل است.
در اکثر موارد، حداکثر اختلاف سیگنال خروجی، نباید بیش از 3db باشد، اما برخی از گیرنده ها تفاوت بیشتر از محدوده 8-10dB را نیز تحمل می کنند.

مدولاسیون DSB-AM اغلب موارد در مدولاتورهای ساده و ارزان قیمت بکار می رود. در این تکنولوژی، با توجه به پهنای باند بکار رفته برای هر کانال، باید کانال بعدی حداقل با دو کانال RF فاصله بین آنها تنظیم شود. ( مانند کانال های 21، 24، 27، 30 و ... )
در چنین مواردی توصیه می شود که اختلاف سطح سیگنال خروجی از 6db تجاوز نکند.

بطور کلی، دو گروه مدولاتور در بازار وجود دارد: مدولاتورهای ساده و ارزان برای کاربردهای خانگی و مدولاتورهای نیمه حرفه ای و حرفه ای برای کاربرد در سیستم تلویزیون هتلی و سیستم تلویزیون بیمارستانی.