کابل کواکسیال آنتن مرکزی چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟

کابل کواکسیال مناسب آنتن مرکزی

برای انتخاب کابل کواکسیال مناسب جهت استفاده در سیستم آنتن مرکزی، باید به موارد زیر دقت داشت:

- بازه فرکانسی عبوری در سیستم :

فرکانس های با طول موج بالاتر دچار افت سیگنال بیشتری در طور مسیر خواهند شد و فرکانس های با طول موج پایینتر افت سیگنال به مراتب کمتری خواهند داشت، لذا این افت سیگنال باید بر اساس متراژ کابل و نوع سیگنال ارسالی با توجه به جدول افت ارائه شده توسط سازنده کابل کواکسیال محاسبه و بر آن اساس نوع کابل انتخاب شود.

- آلودگی فرکانسی محیط عبورکابل :

آلودگی فرکانسی محیط عبور کابل فاکتور بسیار مهمی در کیفیت سیگنال دریافتی در انتهای خط می باشد و بر اساس آن باید تراکم و جنس شیلد استفاده شده را درنظر گرفت و در نهایت کابل مورد نیاز را انتخاب نمود.

- محل عبور کابل :

جنس و مقاومت کابل در برابر عوامل محیطی مانند آفتاب، باران، برف و غیره متفاوت بوده و باید بر آن اساس از کابل مناسب استفاده نمود.

 

مقالات مرتبط با کابل کواکسیال