در سیستم آنتن مرکزی از چه نوع پریزهایی استفاده می شود ؟

 

پریز آنتن مرکزی

 

پریزها، محل اتصال گیرنده تلویزیونی جهت دریافت سیگنال مناسب از سیستم آنتن مرکزی هستند. پریزهای مورد استفاده در این سیستم به دو دسته تقسیم می شوند.

- پریز میانی
- پریز انتهایی

پریز میانی آنتن مرکزی

پریز میانی یا عبوری ضمن تامین سیگنال مورد نیاز برای یک گیرنده، سیگنال را به پریز دیگر نیز هدایت می کند. لازم به ذکر است که پریزها مانند سایر قطعات مورد استفاده در سیستم آنتن مرکزی دارای افت سیگنال مشخصی می باشند.

پریز انتهایی آنتن مرکزی

پریز انتهایی همانطور که از اسمشان پیداست، سیگنال را از بستر ( کابل کواکسیال ) دریافت و به گیرنده نهایی انتقال می دهد، این نوع پریز ها نیز همانند نوع میانی دارای افت های متفاوتی هستند که توضیحات افت هر کدام در جدول محصول در قسمت پریز مشخص گردیده است..