چه نوع تقویت کننده ای برای سیستم آنتن مرکزی مورد نیاز است ؟

تقویت کننده آنتن مرکزی

انتخاب نوع و برند تقویت کننده آنتن مرکزی همیشه یکی از مهمترین و تاثیرگذارتین قسمت ها در طراحی سیستم های آنتن مرکزی بوده و پیشبینی محل قرارگیری و نوع کارکرد آن از نکات کلیدی طراحی این سیستم ها می باشد.

معمولا فروشندگان بر اساس محصولات موجود خود، نوع تقویت کننده را مشخص می کنند اما انتخاب نوع تقویت کننده به صورت علمی بر اساس شرایط محیطی و جغرافیایی محل نصب آنتن، محل نصب تجهیز، میزان خروجی آنتن گیرنده، تعداد ورودی آنتن، ابعاد پروژه، تعداد و محل قرار گیری رایزر ها، تعداد طبقات و واحد ها و متراژ کابل استفاده شده در هر واحد انجام میگیرد.
در ادامه، تقویت کننده مناسب با توجه به تعداد ورودی پیشبینی شده ( آنتن، مدولاتور و ... )، بهره تقویت کننده ( Gain ) و شاخص نوی ( noise figure ) و حداکثر قدرت خروجی  ( Maximum Output Level  ) انتخاب می شود.
بباید به این نکته دقت داشت که، استفاده پشت سر هم از تقویت کننده همانطور که باعث تقویت سیگنال شده، باعت تقویت نویز نیز خواهد شد و در نتیجه نسبت سیگنال به نویز کاهش یافته و خروجی در گیرنده ها دور از انتظار خواهد بود، بنابراین بهتر است پس از انجام محاسبات توسط طراح سیستم، از تقویت کننده یا تقویت کننده هایی استفاده شود که بتواند تقویت سیگنال را در ابتدای مسیر و طول آن به میزان معینی انجام داده و با افت سیگنالی که در کابل کواکسیال، اسپلیتر و تپ آف ها در طول مسیر اتفاق می افتد در خروجی ها  سیگنالی با کیفیت و قدرت یکسان داشته باشد..