کانکتور آنتن مرکزی چیست و چه کاربردی دارد ؟

 

کانکتور کابل کواکسیال در سیستم آنتن مرکزی به منظور اتصال بستر کابل کواکسیال به اجزا اکتیو و پسیو سیستم ( مدولاتور، تقویت کننده، اسپلیتر و تپ آف و ... ) و یا اتصال سیستم از پریز به گیرنده ( تلویزیون، ست تاپ باکس، گیرنده دیجیتال و ... ) مورد استفاده قرار میگیرد.

بیشترین استفاده در طراحی و نصب سیستم آنتن مرکزی را کانکتور های اف دارا می باشند که با توجه به نوع کابل، محل استفاده، شرایط محیطی و تجهیزات مورد استفاده در سیستم، به دسته بندی های متفاوتی تقسیم می شوند، معیار دسته بندی این مقاله، ورودی و خروجی کابل خواهد بود ...

 

کانکتورها از قسمت ورودی کابل به دو دسته تقسیم می شوند :

- کانکتورهای پیچی

کانکتور آنتن مرکزی

- کانکتور های پرسی

کانکتور آنتن مرکزی

 

همچنین کانکتور ها در قسمت خروجی نیز به دو دسته تقسیم می شوند :

- کانکتورهای پیچی

کانکتور آنتن مرکزی

- کانکتورهای فشاری

کانکتور آنتن مرکزی

 

برخی از مقالات مرتبط :