خدمات هاتف

با توجه به راهکار های قابل ارائه توسط شرکت هاتف الکترونیک هوشمند در زمینه سیستم های تلویزیونی برای ساختمان های تجاری، اداری، مسکونی، هتل ها و بیمارستانها از طریق تکنولوژی هایی مانند آنتن مرکزی، دیجیتال ساینج و آی پی تی وی و غیره، این شرکت می تواند خدماتی را نیز به  مشتریان و همکاران عزیز را در زمینه ایجاد و یا بهبود خواسته های خود در زمینه تلویزیون هتلی، تلویزیون بیمارستانی، سیستم های جریان ضعیف و ... برای اماکن و مشاغل مختلف و همچنین ارائه محتوا آموزشی به صورت مقاله، وبینار، پادکست و ویدیو های آموزشی ارائه نماید. برخی از خدمات ارائه شده توسط هاتف، به شرح زیر می باشند :