تقسیم بندی صفحه نمایش در دیجیتال ساینج

دیجیتال ساینج

دیجیتال ساینج هاتف، قادر است تا با تقسیم بندی خروجی خود، چندین محتوا متفاوت شامل ویدیو، عکس، اسلاید شو، زیرنویس، صفحات HTML و ... را در یک نمایشگر به نمایش بگذارد.

ویژگی فوق زمانی اهمیت خود را نشان خواهد داد که محتوا مدنظر مجموعه جهت نمایش زیاد بوده و یا به صورت همزمان و تلفیقی قسمت های مختلف مکمل یکدیگر باشند . این مهم با کیفیت بی نظیر و بدون کوچکترین اشکالی در هم زمان بندی و نمایش در سیستم ساینج هاتف به صورت خروجی برای مخاطبین قابل نمایش خواهد بود.

جهت مشاهده امکانات دیجیتال ساینج هاتف، روی لینک زیر کلیک کنید.

- دیجیتال ساینج هاتف چه امکاناتی دارد ؟