دیجیتال ساینج بر روی چند مانیتور قابل نمایش است

دیجیتال ساینج چند نمایشگر

دیجیتال ساینج هاتف، قادر است تا یک خروجی را به چندین نمایشگر، جهت نصب شدن در قسمت های مختلف یک فروشگاه، سالن انتظار، رستوران و ... ارائه کرده و باعث شود که یک محتوا یکسان در قسمت های مختلف یک مجموعه در دسترس مخاطبان و بینندگان این سیستم قرار بگیرد.

جهت مشاهده انواع خروجی در دیجیتال ساینج هاتف، روی لینک زیر کلیک کنید.

- دیجیتال ساینج هاتف قادر است محتوای خروجی را به چه صورت هایی پخش کند ؟