آنتن ( دریافت کننده )

امروزه افزایش تراکم ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، بیمارستان و هتل ها، همچنین نیاز رو به رشد مخاطبین به رسانه های جمعی، مالکین این ساختمان ها را ملزم به نصب چندین گیرنده تلویزیونی (( آنتن )) می نماید، که هر چه تعداد مصرف کنندگان این سیستم بیشتر باشد تعداد آنتن های نصب شده نیز بیشتر خواهد بود.
این روند تا جایی که پشت بام ها، بالکن ها و پنجره ها زیبایی خود را از دست داده و دیگر فضای اضافه برای کاربری نخواهند داشت ادامه می یابد و یا این افراد با نصب سیستم های سنتی آنتن مرکزی اقدام به جمع آوری آنتن ها کرده که بعداً با مشکلاتی نظیر کیفیت نا مطلوب و همچنین کاربری محدود سیستم تلوزیونی روبرو می شوند چراکه برای داشتن یک سیستم تلویزیونی مطلوب، جدای از داشتن تجهیزات کارآمد، به طراحی دقیق آن سیستم نیز نیاز می باشد.
آنتن چه در سیستم آنتن مرکزی و چه در سیستم سنتی، یکی از مهمترین اجزا سیستم به شمار می رود که انتخاب نوع درست آن بر اساس مواردی مانند فاصله مکان نصب از فرستنده، تعداد ایستگاه های فرستنده و فرکانس کاری آنها، موانع بین گیرنده و فرستنده، میزان تداخل سیگنال های ناخواسته یا پارازیت و .... می باشد.

در زیر برخی از آنتن های گیرنده شرکت هاتف الکترونیک را به همراه جدول و مشخصات فنی آنها مشاهده می فرمایید :