تقویت کننده آنتن مرکزی

تقویت کننده در سیستم آنتن مرکزی به منظور افزایش سطح سیگنال دریافتی از منابع دریافت سیگنال ( آنتنمدولاتور و ... ) مورد استفاده قرار می گیرد که این افزایش باید بر اساس محاسبات، بیشتر از میزان افت سیگنال در واحد توزیع باشد.
فروشندگان بر اساس محصولات موجود خود، نوع تقویت کننده را مشخص می کنند اما انتخاب نوع تقویت کننده به صورت علمی بر اساس ابعاد پروژه، تعداد و محل قرار گیری رایزر ها، تعداد طبقات و واحد ها، متراژ کابل استفاده شده در هر واحد و همچنین شرایط محیطی و جغرافیایی محل نصب آنتن انجام میگیرد.
در ادامه میتوانید انواع تقویت کننده آنتن مرکزی شرکت هاتف را به همراه مشخصات فنی هر محصول مشاهده نمایید.