کابل کواکسیال آنتن مرکزی

کابل کواکسیال ، همراه با مغزی روکش مس و شیلد آلمینیوم ارائه شده توسط شرکت هاتف الکترونیک با مشخصات فنی ضمیمه شده برای هر مدل، باعث کاهش تعداد تقویت کننده ها به دلیل افت سیگنال بسیار پایین ( مطابق جدول ) نسبت به  کابل های موجود در بازار،  منجر به  بالارفتن عمر مفید سیستم و  یکپارچه سازی با سیستم آنتن مرکزی می گردد.